Czym jest Cyfrowa Gmina?

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Dla kogo jest ten program?

Konkurs Cyfrowa Gmina jest skierowany do wszystkich gmin w Polsce

Sposób podziału środków na poszczególne JST będzie wynikał z kluczowego elementu: współczynnika G, będącego wskaźnikiem dochodów podatkowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także liczby mieszkańców w danej jednostce.

Minimalne dofinansowanie, jakie może otrzymać gmina, to 100 000 zł, a maksymalne to 2 000 000 zł

Każde dofinansowanie pochodzi w 100% ze środków unijnych

Ile można zyskać?

Jakie są obszary wsparcia?

Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania

Zakup sprzętu IT dla:

szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb) w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR,
domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej

Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa a także zaawansowanych usług cyfrowych

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Potrzebujesz pomocy w dofinansowaniu?
Umów się na bezpłatną konsultację

Wyślij nam wiadomość!

Kontakt: Katarzyna Kotuła, tel. +48 669 999 923

Adres

Ematech IT Sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna Północna 15
41-400 Mysłowice

Kontakt

Tel. 32 223 83 67
Fax. 32 223 83 67 wew. 29
E-mail: biuro@ematechit.pl