Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura

Z rozwojem technologii informatycznych zmieniają się wymagania dla infrastruktury IT.

Nowoczesne systemy łączności, systemy wizyjne korzystają z jednolitej infrastruktury i wykorzystując technologie IP. Obecnie okablowanie strukturalne w nowoczesnym budynku jest medium transmisyjnym dla budowy sieci LAN, wewnętrznej telefonii biurowej, systemu monitoringu wizyjnego, systemu przekazu obrazu oraz do innych rozwiązań.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie infrastruktury jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania zawierające poniższe elementy:

  • Certyfikowane okablowanie strukturalne to zaprojektowana i wykonana sieć komputerowa na certyfikowanych podzespołach takich jak kable, gniazda, patchpanele, kable krosowe. Certyfikat gwarantujący 25-letnie utrzymanie parametrów sieci jest wydawany przez producenta okablowania po przeprowadzeniu pomiarów sieci LAN.
  • Urządzenia aktywne sieci to wszelkiego rodzaju przełączniki sieciowe niezarządzalne i zarządzalne, routery, UTM-y.
  • Serwery, serwery plików, macierze dyskowe – to urządzenia przetwarzające i przechowujące nasze dane wprowadzone i wytworzone w programach użytkowych i biznesowych wykorzystywanych przez nasze firmy.
  • Centrale telefoniczne PABX IP to nowoczesne serwery telekomunikacyjne wykorzystujące protokół IP do przesyłania głosu w sieciach komputerowych. Te urządzenia pracują w naszych sieciach LAN.
  • System monitoringu IP to system w którym rejestratory i kamery wykorzystują do pracy naszą lokalna siec komputerową.

Elementy infrastruktury

Adres

Ematech IT Sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna Północna 15
41-400 Mysłowice

Kontakt

Tel. 32 223 83 67
Fax. 32 223 83 67 wew. 29
E-mail: biuro@ematechit.pl