UWAGA!

Nie obsługujemy urządzeń zakupionych u innych partnerów,
w takim przypadku prosimy o kontakt z infolinią firmy EPSON: tel. 22 29 53 725

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o przesłanie poniższych informacji na adres:

serwis@ematechit.pl

Kontakt

Dane urządzenia

1. Producent:
2. Model:
3. Numer seryjny:
4. Kod błędu jeśli urządzenie podaje:
5. Opis usterki:
6. Skan dowodu zakupu urządzenia.

Dane zgłaszającego

1. Imię Nazwisko:
2. e-mail:
3. telefon kontaktowy:
4. Pełna nazwa firmy:
5. NIP:
6. Dokładny adres gdzie znajduje się urządzenie:
• Kod pocztowy:
• Miejscowość:
• ulica / numer budynku:
• Numer lokalu lub pokoju w którym znajduje się urządzenie:

Adres

Ematech IT Sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna Północna 15
41-400 Mysłowice

Kontakt

Tel. 32 223 83 67
Fax. 32 223 83 67 wew. 29
E-mail: biuro@ematechit.pl